nedeľa 20. novembra 2011

Martin Kukučín – Dom v stráni

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, patril k slovenským realistickým spisovateľom. Písal prózu aj drámu. Študoval medicínu v Prahe. Ako lekár pôsobil na ostrove Brač, v Argentíne a Chile.

Dom v stráni je román zachytávajúci dve rozdielne spoločenské vrstvy a existujúce predsudky medzi sedliakmi a statkármi. Tie sú Kukučínom vnímané ako ochrana pred životným sklamaním, je to nepísaný zákon, ktorým sa riadili všetky generácie. Autor využíva retrospektívne rozprávanie hlavne v prvej časti románu (minulosť Mateho, šory Anzuly...). V románe nachádzame pásma postáv aj pásmo rozprávača, nestranného pozorovateľa. Prevládajú monologické časti nad dialógmi a taktiež tu nachádzame aj vnútorné monológy postáv. Autor má komplexnejší pohľad na realitu, stretávame sa s dlhšími a detailnejšími opismi postáv a prostredia, na ktoré nie je v kratších literárnych žánroch čas, na rozdiel od románu. Dej románu Dom v stráni je rozvetvený. Zachytáva rozsiahlejšiu oblasť javov, udalostí a spoločenských vzťahov a zobrazuje dlhší časový úsek – jeden rok. Príbeh románu sa odohráva v prímorskom prostredí , v malom mestečku v Dalmácii a v priľahlých viniciach s težackými domami. Autor začal príbeh vo sviatočnom čase, počas jarmoku, procesií a tancovačiek, kedy je rodina spolu a rozvíjajú sa vzťahy medzi jej príslušníkmi. Taktiež aj názov románu Dom v stráni vyjadruje domov ako miesto, kde žije celá rodina, miesto, kde sa človek narodí, ale aj zomiera. Dom, ktorý je citovým hniezdom pre literárneho hrdinu, ale aj pre mnohých autorov.

Martin Kukučín v tomto románe opisuje lásku dvoch ľudí, nerovný vzťah medzi težačkou Katicou a statkárskym synom Nikom. Opisuje lásku, ktorá stroskotá. Katica je krásna težačka, ktorej sa odcudzí sedliacky stav, z ktorého sama pochádza. Láka ju „elegantná“ atmosféra zemianskej zábavy. V Nikovi tak videla naplnenie svojej túžby vymaniť sa zo sedliackej vrstvy. Otvára sa pred ňou svet majetných. No zo začiatku nevie či môže dôverovať vzťahu s Nikom. Je vnímavá a cíti, že Nikova láska k nej sa vytráca kvôli Dorici.

Niko je statkársky syn považovaný za dobru partiu, ale aj za záletníka. Je to človek, ktorý rád sníva. Rešpektuje sedliakov, má k nim až sentimentálny vzťah. Katicu si zamiloval od prvej chvíle, veril, že láska všetko prekoná. No keď sa jeho láska vytráca, ozýva sa v ňom silný hlas svedomia – trápi sa tým, ako ublížil Katici.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára