štvrtok 28. apríla 2011

Gatsbyho zlatý klobúk

Prečo si neužívať život, keď je taký krásny? Zlaté, „jazzové” dvadsiate roky, v anglofónnych krajinách označované ako „the roaring twenties“, znamenali v USA koniec puritánskych mravov, radikálnu zmenu životného štýlu Američanov spojenú s nástupom áut, pohyblivých obrázkov či novej hudby.


Spomedzi mnohých románov napísaných v dvadsiatych rokoch minulého storočia sú asi najpopulárnejšie Na západe nič nové od E. M. Remarquea, Slnko aj vychádza od E. Hemingwaya a Veľký Gatsby od F. S. Fitzgeralda. Zatiaľ čo Remarque vo svojom vojnovom románe opisuje osudy rýchlo dospelých chlapcov v zajatí prvej svetovej vojny, Hemingway a Fitzgerald, obaja predstavitelia americkej stratenej generácie, zobrazujú život mladých ľudí znechutených vojnou a hľadajúcich krásu sveta. Aj napriek tomu, že Slnko aj vychádza sa odohráva v Európe a Veľký Gatsby v USA, majú tieto romány mnoho spoločných vlastností. V oboch spočiatku neznámy ja-rozprávač hovorí o neopätovanej túžbe po výnimočnej žene, ktorej hodnotami sú peniaze a blahobyt, pričom cítiť hedonistické prostredie. Rozdiel je v tom, že v Hemingwayovom románe je rozprávač tým mužom, ktorý sa snaží o ideálny život s ideálnou ženou a v románe Fitzgeralda je to Gatsby, kto za žiadnych okolností nestráca nádej a pre srdce krásnej Daisy obetuje všetko.
Francis Scott Key Fitzgerald sa narodil 24. septembra 1896 v Minnesote. Bol to americký spisovateľ a scenárista, pochádzal z bohatej rodiny írskych prisťahovalcov. Simultánne s vydaním svojho prvého románu Táto strana raja (This Side of Paradise, 1920) sa oženil so Zeldou Sayrovou, s ktorou viedli bohémsky život v luxusných hoteloch v Európe i v USA. Fitzgeraldov život sa dá zhrnúť takto: ctižiadostivosť, literatúra, univerzita v Princetone, Zelda Sayrová a alkohol. Jeho vrcholným dielom je Veľký Gatsby (The Great Gatsby, 1925). Na sklonku života svojej jedinej dcére povedal: „Rozhodol som sa nakoniec oženiť s tvojou matkou, aj keď som vedel, že je skazená a nechce mi dobre.“ Zomrel 21. decembra 1940 na infarkt myokardu.
Mladá generácia s hlavami plnými liberálnych a progresívnych myšlienok kontrastovala počas dvadsiatych rokov 20. storočia s konzervatívnym a rigidným životným štýlom starších Američanov. Technické výdobytky vtedajšej doby (autá, filmy, atď.), hospodárska konjunktúra a prohibícia ovplyvnili mladú generáciu natoľko, že sa stala námetom pre uznávané dielo F. S. Fitzgeralda s názvom Veľký Gatsby. Fitzgerald sa v ňom pokúša o to, o čo sa pokúšali už mnohí pred ním: čo najpresnejšie vystihnúť povahu istej skupiny ľudí a s umeleckou dômyselnosťou poukázať na iracionálne či nehumánne správanie. Hlavnými témami diela sú láska a peniaze. Aj keď, paradoxne, sám Fitzgerald peniaze rád míňal, jednou z nosných ideí Veľkého Gatsbyho je aj tá, že prehnaná túžba po peniazoch prináša človeku viac škody ako úžitku
.

Po skončení prvej svetovej vojny sa rozprávač príbehu Nick Carraway rozhodne ísť zo svojho rodného amerického stredozápadu na východ, aby si zarobil ako predavač cenných papierov. Zhodou náhod stojí jeho dom na Long Islande hneď vedľa prepychovej vily Jaya Gatsbyho, mladého zbohatlíka s tajomnou minulosťou. Nick stretáva svoju vzdialenú sesternicu Daisy, ktorá už má so svojím manželom Tomom Buchananom dcéru. Avšak ich manželstvo je disharmonické a všetko nasvedčuje tomu, že nie je založené na obojstrannej láske. Tomovu milenku Myrtle Wilsonovú, vydatú ženu, Nick náhodne spozná tiež. Neznámou je pre Nicka sused Jay Gatsby, ktorý pravidelne organizuje vo svojej rezidencii večierky, na ktoré chodia aj nepozvaní ľudia. Gatsby s ním po čase nadviaže kontakt a pozve ho na večierok. Nick s Jayom sa stávajú priateľmi a Nick sa dozvedá podrobnosti zo života Jaya Gatsbyho. Dozvedá sa, že Jay Gatsby je vlastne výtvorom sedemnásťročného Jamesa Gatza, syna chudobných sedliakov, ktorý utiekol z domu a ktorému sa podarilo svoje naivné mladícke predstavy o ideálnom mužovi pretaviť do skutočnosti s pomocou Dana Codyho, jeho zamestnávateľa a boháča. Ako chudobný mladík sa však zaľúbil do krásnej Daisy Fayovej z bohatej rodiny, avšak ich láske bránilo odlišné spoločenské postavenie a vojna, v ktorej sa z Jaya stal major. 
Hlavné postavy:
  • Nick Carraway (rozprávač) – predavač cenných papierov, sused Jaya Gatsbyho
  • Jay Gatsby (rodený James Gatz) – mladý boháč s pochybným obchodníckym pozadím, posadnutý láskou k Daisy Buchananovej 
  • Daisy Buchananová (rodená Fayová) – krásna energická žena s plytkým morálnym základom
  • Tom Buchanan – Daisyin manžel, milionár
  • Jordan Bakerová – Daisyina priateľka, profesionálna hráčka golfu 
  • Myrtle Wilsonová – milenka Toma Buchanana, vydatá za Georgea Wilsona

Aj napriek tomu, že v čase, keď sa odohráva príbeh, má už Daisy manžela Toma a dieťa, Jay je presvedčený, že ona je jeho jedinou láskou a je pevne rozhodnutý o ňu bojovať. Avšak po jednom súkromnom večierku zrazí Gatsbyho auto, ktoré šoféruje Daisy, Tomovu milenku Myrtle. Jej oddaný manžel George je však presvedčený, že to nebola nehoda. Na druhej strane Jay Gatsby je skalopevne rozhodnutý chrániť Daisy...

Možno chcel Fitzgerald Veľkým Gatsbym naznačiť, ako to dopadne, keď západniari, plní snov a entuziazmu, hľadajú štastie na východe USA, možno sa snažil kritizovať vtedajšiu aristokraciu, možno chcel povedať, že tzv. americký sen je len číra ilúzia a možno to, že človek nemôže len tak ľahko uniknúť svojej minulosti a musí sa pozrieť do tváre svojej skutočnej podstate. Domnievam sa, že každá z týchto ideí a mnohé ďalšie sa dajú v tomto románe nájsť a je len na čitateľovi, ktorú z nich ocení. Fitzgerald svojím románom v čitateľovi vzbudzuje myšlienku, že hnacou silou konania väčšiny žien je túžba po kráse a bohatstve a že mužov k zväčšovaniu svojho bohatstva zasa poháňa opojenie ženami. To vraj boli zlaté dvadsiate roky v USA. Odvtedy však neprešlo ani storočie. Čo znamená 90 rokov vo vývoji národa?

Apropo, stojí za to všímať si Fitzgeraldovo symbolické používanie farieb...

Literatúra:
FITZGERALD, F. S.: The Great Gatsby. London: Penguin Popular Classics, 1994.

Internetové zdroje: http://www.fscottfitzgeraldsociety.org/biography/index.html (navštívené 28. 4. 2011)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára