piatok 30. marca 2012

William Shakespeare – Hamlet

V roku 1564 sa narodil veľký spisovateľ William Shakespeare. Bol to inšpiratívny básnik, ktorý parodoval sonety, jeho postavy v dielach pôsobili ako ľudia z mäsa a kostí a bolo veľmi presvedčivé. Počas svojho života napísal veľa tragédií, komédií, sonetov a historických hier, Jednou z jeho najlepších tragédií je aj dielo Hamlet.

Jej napísaniu predchádzalo dlhé štúdium. Shakespeare sa inšpiroval starými dánskymi kronikami, udalosťami v Londýne, staršou hrou Ur-Hamlet a Senecovou tragédiou pomsty. Svoje poznatky dokonale využil a vytvoril naozaj veľké dielo, ktoré sa zapísalo do dejín. Táto tragédia bola dokonca viackrát sfilmovaná. Jedna verzia je z roku 1996 a režisérom je Kenneth Branagh.

Vo filme stvárnil hlavnú rolu dánskeho princa a dediča trónu sám režisér. Hamlet bol vzdelaný, čestný, vášnivý. Vyjadroval sa inteligentne a obrazne. Vždy vedel, čo je za vecou a veril v dobro človeka. Vo filme bol celý čas oblečený v čiernom odeve, čo poukazovalo na jeho smútok za stratou milovaného otca. Keď sa dozvedel pravdu od ducha svojho otca, začal rozmýšľať, ako sa rozumne pomstiť. Duch jeho otca bol vo filme jasný, v plnej zbroji, zatiaľ čo v knihe priesvitný s nejasnými črtami. Hamlet nechcel len tak hneď zabiť Claudia, lebo veril, že Claudius si spytuje svedomie a veril, že každý človek má s sebe niečo dobré.

Vo filme pozorujeme viacero odlišností od knižnej verzie, zveličených scén. Medzi tie patrí Fortinbrasov útok na zámok Elsinor. V knihe to vôbec nebol útok, no vo filme dokonca padlo niekoľko vojakov. Patrí tu aj scéna, kde sa Hamlet rozpráva s Oféliou. Vo filme to bolo oveľa dramatickejšie. V jednom momente bol Hamlet dokonca trochu násilnícky. Ku odlišnostiam oproti knihe patrí mnoho ďalších vecí. V knihe boli kráľ Claudius a Polonius skrytí za závesom, keď špehovali Hamleta s Oféliou. Hamlet v jednom momente akoby vedel ,že sú tam skrytí, no nedal to najavo. Po tom , čo Hamlet zabil Polonia, sa pokojne zhováral s kráľom a sarkasticky a ironicky mu odpovedal na jeho otázky. Vo filme však nasledovala akčná naháňačka po zámku.

Vo filme takisto pozorujeme viacero zaujímavostí. Jedna slúžka a niekoľko vojakov bolo čiernej pleti. Vojská a stráže mali dokonale upravené uniformy, ktoré pripomínali uniformy z čias Napoleona Bonaparteho. Na hrudiach vyšších dôstojníkov viseli medaily. V jednom zábere sa vo filme objavila aj parná lokomotíva, na ktorej prišli Hamletovi spolužiaci z detstva Rosenkrantz a Guildenstern. 

Príbeh sa odohráva v zimnom období na zámku Elsinor. V knihe bol tento zámok zobrazený ako tajomný a tmavý hrad. Vo filme dosť ožil. Zámok bol veľkolepý, obklopený záhradami. Vo vnútri bola blýskajúca sa mramorová podlaha a koberce. Na stenách viselo množstvo obrazov. Zo stropov viseli skvostné krištáľové lustre, ktoré osvetlili aj ten najtmavší kút. Na zámku sa konali aj mnohé oslavy. Na jednej z nich prehlásil kráľ Claudius Hamleta za budúceho dediča trónu. 

Dielo končí veľkou tragédiou. Hamletova matka vypila otrávený čaj. Hamlet sa otrávi otrávenou čepeľou kordu, ktorý tiež zapríčiní aj smrť Claudia a Laerta. Keď Hamlet dopovie posledné slová a vôle, vojde do zámku Fortinbras. Ten si už iba vypočuje od Horatia, že Hamlet mu prenecháva trón a usporiada mu dôstojný vojenský pohreb.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára